DÜNYA KÜLTÜRLERİ

DÜNYA KÜLTÜRLERİ

Küreselleşen dünyada yabancı bir dili etkin olarak kullanabilmek ayrıcalıktır. Bu bilinçle okulumuzda yabancı dil eğitiminin amacı dilde özgüven duygusunu oluşturarak, çocukların dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

Derslerimiz şarkılar, hikâye anlatımı, filmler, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemlerle yapılmaktadır. Bu  dersler ile amacımız; öğrencilerimize yabancı dili farkındalığını yaşatmak, yaratıcılıklarını kullanarak dili sevmelerini sağlamak ve onları konuşmaya teşvik etmektir.

İlkokula hazırlık sınıflarında ayrıca Dünya Kültürleri'ni tanıyoruz. Her ay farklı bir ülkeye hayali bir yolculuk yaparak o ülkeye ait geleneksel kıyafet, yemek, şarkı, anıt, müze, mimari yapı ve  bayrağını öğreniyoruz. Çocuklarımızın böylece meraklarını uyandırarak ingilizce konuşmaya teşvik ile genel kültürlerine katkıda bulunmuş oluyoruz.