JİMNASTİK VE MODERN DANS

JİMNASTİK VE MODERN DANS

Spor Akademisi mezunu branş öğretmenimiz tarafından verilen dersler sayesinde çocuklarımız kaba motor becerilerini geliştirir,vücutlarının farklı bölümlerini kullanırlar.Bunun  yanı sıra özgüven ,yönerge alma, ve grupla birlikte çalışabilme becerilerini geliştirirler.

• Spor, çocuğunuzun daha sosyal ve dışa dönük bireyler olarak gelişmesine imkan tanır.

• Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu oluşmasını sağlar.

• Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesine yardımcı olur,

• Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme sağlar.

• iletişim kuramayan çocukların sosyalleşebilmesine imkan tanır.

• Çocuğunuzun yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilmesini sağlar.

• Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmesine yardımcı olur.

• Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilmesine imkan tanır.

 

Temel  jimnastik eğitimi ile   NELERİ AMAÇLIYORUZ;

Çalışmalarımızda;

•Oryantasyon             ( yön verme yeteneği)                                          

•Differantial               (ayırt etme yeteneği)

•Balans                     (denge yeteneği)                                               

•Reaksiyon                  (çabuk karar verebilme)

•Uyum                      ( ani ve beklenmeyen durumlara uyabilme)          

•Ritm                       (hareketlerdeki özel dinamik değişimlerin farkında olma) Özellikleri geliştirilir.

 

Çocuklarda  7 yaşına kadar geçen süre temel becerilerin kazanıldığı dönemdir. Tüm çocukların ortak özellik taşıması ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan ‘temel beceriler’ ismini almıştır. Bunlar koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerdir. İki yaşından sonra temel hareketler kaba bir şekilde ortaya çıkar. Önce çocuk, kendi bedeninin hareket becerisini anlamak ve bunu denemek için çaba gösterir. Daha sonra bedeni üzerindeki kontrolü ile hareketlerini daha uyumlu ve kontrollü yapmaya başlar. Dönemin sonlarında ise çocuk, uyumlu ve kontrollü gelişmiş hareketlerini mekanik yönden etkili olarak gerçekleştirir. 5-6 yaş döneminde temel beceriler olgunlaşmış olarak görülür.

Çocuğun olgunlaşmasında iyi bir öğretim verilmesi, cesaretlendirilmesinin ve alıştırma olanağı yaratılmasının önemi büyüktür.Bu dönemde çocuğu, yapabileceği yönünde cesaretlendirmek gerekir. Çocukların hareket becerilerini kazanmalarında ortam, araç, zaman gereksinimi de önemli rol oynar. Bu dönemde çocuk yapacağı etkinlikler ne kadar çok ve bilinçli hazırlanmışsa, bir o kadar hareket becerisi kazanımı çoğalır. Sporla ilişkili döneme hazır biçimde başlaması açısından da alıştırma ortamı önemlidir. Bu dönemde hedef, temel hareketlerin olgun düzeyde başarılmasıdır.

2-3 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri)

* Çift ayak sıçrar.* Geri geri yürür.* Destekle merdiven iner.* Durağan topa tekme atar.* Destekle öne takla tar.

2-3 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri)

* İpe dört boncuk dizebilir.* Kapı kolu açabilir.* 5-6 küpten kule yapabilir.* Kitabın sayfalarını tek tek çevirebilir.* Kâğıdı ikiye katlar.

3-4 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri)* 20 cm yükseklikten yere atlar.* Hareketli topa tekme atar.* Parmak ucunda ürür.

* Üç tekerlekli bisiklete biner.

* Salıncakta sallanır.* Kaydıraktan kayar.* Öne takla atar.* Ayak değiştirerek merdivene çıkar.* Havadan atılan topu tutar.

3-4 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri)

* Üç parçalı yap-boz yapar.* Makasla keser.* Çizgi üzerinden makasla keser.

4-5 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri)

* Tek ayak üzerinde 4-8 saniye durur.* Değişik yönlere koşar.* Dengede yürür.* Çift ayak on kez sıçrar.

* 5 cm yükseklikteki ip üzerinden atlar.* Altı kez geriye sıçrar.* Top sıçratır ve yakalar.

* Ayak değiştirerek merdiven iner.* Tek ayak üzerinde beş kere sıçrar.

4-5 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri)

* Resimde ev, adam, ağaç çizebilir.* Makasla basit şekiller keser, yapıştırır.

5-6 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri)

* Dengede ileri, geri, yanlara yürür.* İp atlar gibi sıçrar.* Topa yön vererek sıçratır.* İki elle top tutar.

* İp atlar.* Sopa ile topa vurur.* Paten kayar.* İki tekerlekli bisiklete biner.* Kızak kayar.

* Tek ayak üzerinde 10 saniye durur.