İLK OKULA HAZIRLIK

İLK OKULA HAZIRLIK

 

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK SÜRECİNDE BİZİM ROLÜMÜZ

Kidoland - Özel Bornova Çocuk Diyarı Anaokulu olarak bizler 3-6 yaş grubu çocuklarımızın bütünsel gelişimlerini destekleyerek ve okulöncesi eğitimin evrensel amaçlarını göz önünde bulundurarak onların ilköğretim için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacak sistemli bir çalışma içerisindeyiz.

 

Çocuklar okula hem psikolojik hem de akademik olarak hazırlıklarını tamamladıkları zaman, okula uyum süreçleri çok daha kolay olmaktadır. Bu süreçte çocuklarımıza psikoloğumuz tarafından Okul Olgunluk Testi uygulanmaktadır. Test sonuçları psikoloğumuz ve sınıf öğretmenimiz tarafından birlikte değerlendirilmekte ve bu süreçteki çocuklarımızın eksik olduğu alanlarda nasıl desteklenmesi gerektiği belirlenip Aile ile de test sonuçları paylaşılmakta ve evde nasıl destekleneceği konusunda bilgi verilmektedir.  Buna istinaden ilkokula hazırlık sınıfımızda yapılan etkinlikler;

 

Görsel Algı - Ritim – Dinleme - Duyu Eğitimleri - Nefes Çalışmaları - Kalem Kontrolü Çalışmaları - Kitap Çalışmaları  - Nefes ve Ses çalışmaları - Miktarları karşılaştırma – Ölçme - Matematik Çalışmaları - Basit matematik işlemleri  - Sayı tanıma ve yazma.

Okuma Yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikâye oluşturma, parmak oyunları,  Günlük deneyimlerini paylaşma, Diksiyon çalışmaları için tekerleme ve bilmece sorma gibi anadil etkinliklerine de bolca yer verilmektedir.

 

Bu değerlendirmeler sırasında her öğrencinin farklı zamanlarda ve alanlarda ilerleme gösterdikleri her zaman göz önünde bulundurulur. Yapılan değerlendirmenin amacı her öğrencinin ilkokul 1. sınıfa geçişinde güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirleyip bu alanlarda yapılacak olan bireysel çalışmaların planlanmasıdır. Değerlendirmeler sırasında çocuklar arasında karşılaştırma yapılması söz konusu değildir.

 

1. Sosyal gelişim 
2. Fiziksel gelişim 
3. Duygusal Olgunluk 
4. Dil ve Bilişsel gelişim 
5. İletişim becerileri
6. Genel durumla ilgili izlenimler