Satranç

Çocuklarımızın zihinsel gelişimleri için çok etkili bir etkinliktir. Öğrencilerin öz güvenlerini geliştirir, hızlı ve doğru karar vermelerine yardımcı olur, dikkati geliştirir, yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır; zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir; kapsamlı düşünmeyi öğretir, buluş yeteneğini geliştirir; sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğretir.