Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak sorunların üstesinden gelebilme becerilerini geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:

· İletişim Becerileri ve Empati

· Problem Çözme Becerileri

· Temel Değer Yargıları

· Olumlu Sosyal Davranışlar

· Çalışma Alışkanlıkları ve Zamanı Etkili Kullanma

· Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma

· Sağlıklı Fiziksel Gelişim

                                      Rehberlik Birimi Çalışmalarımız; 


Psikolojik Danışmanlık
Bireysel Veli Görüşmeleri:


Başarılı ve keyifli bir okul yaşamı için en önemli olan, işbirliği içerisinde hareket etmektir. İşbirliği içerisinde hareket etmek için iletişim halinde olmak çok önemlidir. Psikolojik danışmanımız ile yapılan ilk görüşmelerde, çocuğun ilk yapı taşı olan aileye dair bilinmesi gereken bilgiler alınır. Devam eden süreçte çocukla ilgili yapılan gözlemler detaylı bir şekilde aktarılır. Çocuğa uygulanan testlerin sonuçları hakkında veli bilgilendirilir. Velimizin çocuğun gelişim süreciyle ilgili yaşadığı problemler hakkında görüşme gerçekleştirilir.