Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak sorunların üstesinden gelebilme becerilerini geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:

· İletişim Becerileri ve Empati

· Problem Çözme Becerileri

· Temel Değer Yargıları

· Olumlu Sosyal Davranışlar

· Çalışma Alışkanlıkları ve Zamanı Etkili Kullanma

· Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma

· Sağlıklı Fiziksel Gelişim

                                      Rehberlik Birimi Çalışmalarımız;