Kidoland Eğitim Yaklaşımı

Okul öncesi dönem insan hayatının temeli oluşturur.

Kidoland Eğitim Yaklaşımı
EĞİTİM MODELİMİZ

Okul öncesi dönem insan hayatının temeli oluşturur. Başarılı bir okul öncesi tecrübesi için anaokulu-çocuk-aile üçgeninin iyi bir iletişim ve GÜVEN çerçevesinde olması gerektiğine derinden inanan bir okuluz. Bu sebepten geleceğimiz olan nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi için aileyle güçlü bir iletişim içinde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Kidoland Çocuk Diyarı Anaokulu olarak çocuklarımızın bireysel farklılıklarını  ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sağlayarak onları bilişsel, sosyal, moto r, ve duygusal açıdan hayata hazırlamayı amaçlamaktayız.
2012 yılından itibaren  birçok eğitimci ve danışmanlarla araştırmalar yaparak, sevgi temelli , çocukların bireysel farklılılarını keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik oluşturduğumuz etkinlik programımızda;  Howard GARDNER’ın “Çoklu Zeka kuramından geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile High-Scope, Montessori,  Reggio Emilia , Waldorf Okulları Program Yaklaşımı, Scamper ve Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımlarından, okulumuzun  durumuna  göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir.